About Us

Anlegget :

Lakkanlegget er totalt 116m langt som er fordelt på

forbehandling med kjemikalier og skylling, tørkeovn, lakkboks og hærdeovn.

Forbehandling 52 grader, tørkeovn 130 grader og hærdeovnen 200 grader.

Avhengig av hva vi kjører tar det ca en time fra produktet blir hengt opp til det er klart for pakking.

Vi bruker Gema påføringsutstyr

Pulverlakk er en solid og miljøvennlig måte og lakkere på. Det meste av ting  som leder strøm og som tåler ett opphold i herdeovnen kan pulverlakkeres.

© Copyright 2015. All Rights Reserved.